Stichting HERO

Stichting HERO

Maak kennis met Stichting HERO en ontdek waar wij voor staan.

Over Stichting HERO

Bij stichting Hero draait alles om mensen en honden. Stichting Hero, helpt mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan. De stichting helpt door de inzet van honden. Enerzijds levert de stichting hulp- en assistentiehonden voor mensen met een motorische en/of visuele beperking. Anderzijds zijn er de therapiehonden voor jongeren met : (gedrags)problemen; sociaal emotionele problemen; stoornissen in het autisme spectrum.

Stichting Hero combineert de twee groepen: de jongeren worden getraind met oudere sociaalvaardige honden. Deze honden leven op de boerderij waar Stichting Hero is gevestigd. Door de training (het spiegelen met honden) leren de jongeren veel over zichzelf, maar ook leren ze hoe ze een hond moeten trainen. Deze trainingsvaardigheden worden weer ingezet om hulphonden op te leiden. De jongeren helpen dus mede de hulphonden op te leiden, een win-win situatie voor vele partijen.

Onze missie

De stichting levert hulphonden, van ADL (algemene dagelijkse Levensverrichtingen) tot therapiehond en alle soorten hulphonden voor mensen die hier baat bij kunnen hebben om de kwaliteit van leven te verbeteren door een eigen hulphond..

De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door het financieren van het opzetten en verbeteren van trainings- en therapiefaciliteiten, het financieren van het fokken en aanschaffen van hulphonden(-dieren) door middel van het doen van uitkeringen of het verstrekken van geldleningen en het verlenen van elke andere vorm van (financiële)hulp.

Onze visie

De ontwikkeling van honden (dieren) in de zorg verder te professionaliseren. Wereldwijd is er een professionaliseringsslag aangaande deze ontwikkeling. Stichting Hero is uniek met haar concept om jongeren tussen de 16-27 jaar te trainen (therapieën) met honden. En deze weer in te zetten om hulphonden op te leiden. Het zou wenselijk zijn als na een aantal jaren, wanneer het concept goed verankert is in onze maatschappij deze verder uit te dragen, zowel binnen Nederland als daarbuiten.

Stichting HERO

Bij Stichting HERO draait alles om honden en mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan. De Stichting helpt door de inzet van hulphonden: blindengeleidehond, adl-hulphond (Alle Daagse Levensbehoeften), buddyhond en DAD (Diabetic Alert Dogs).

OVER ONSMISSIE & VISIEBESTUURSTEUN ONS

Telefoon 0592 - 269 290

GA NAAR de CONTACTPAGINA »