Stichting HERO

Nieuws

Weten wat er speelt bij Stichting HERO? Hier vertellen wij het u. Volg ons ook op Twitter en Facebook!

Articles in Category: Nieuws

Nieuwe bus voor Stichting HERO?

Stichting HERO is hard toe aan een nieuwe bus. Wij krijgen de mogelijkheid om de komende 5 jaar gratis over een bus te beschikken.

Om dit te realiseren zal Daniëlle Repko ons ondersteunen. Dit kan door middel van uw reclame op ons voertuig. Organisaties en bedrijven die hiervoor kiezen, leveren op deze wijze een directe bijdrage aan het werk van Stichting HERO, terwijl ze ook een grotere naamsbekendheid krijgen.

 • Wat betekent het nog meer voor u:
 • - U ontvangt een certificaat met een afbeelding van het voertuig met uw logo
 • - U wordt met uw bedrijfsnaam en logo-link op de website van Stichting HERO geplaatst
 • - U wordt uitgenodigd bij de officiële overhandiging van het voertuig
 • - Media/pers is bij de overhandiging aanwezig
 • - Er wordt een rolbanner met uw naam geplaatst bij de ingang van ons gebouw
 • - 5 jaar lang rijdt de bus bijna dagelijks door de regio
 • Heeft u interesse om dit project te steunen dan kunt u contact opnemen met Daniëlle Repko via ons mailadres tav Daniëlle Repko

  Inzameling cartridges en mobiele telefoons

  In 2016 zamelt Stichting HERO cartridges, toners en mobiele telefoons in. Het geld wat we daarvoor ontvangen, wordt gebruikt om onderzoek te doen naar de Diabetic Alert Dog en deze op de kaart te zetten in Nederland.

  U kunt ons helpen. Uw cartridges en telefoons kunt u naar onderstaand adres sturen of brengen. Ook uw bedrijf kan meedoen.

  Binnenkort zal er meer informatie beschikbaar komen op de site over de voorlichtingsavond die zal worden gehouden over de Diabetic Alert Dog.

  Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar

  Datum voorlichting Diabetic Alert Dog bekend

  Op 18 juni 2015 zal er van 16:30 tot 18:00 een voorlichting zijn over de Diabetic Alert Dog. Deze middag wordt gehouden in het Medisch Centrum Wilhelmina, Borgstee 17, 9403 TS Assen. Een Diabetic Alert Dog waarschuwt een diabeet dat de bloedsuikerspiegel veranderd, 30 minuten voordat de patiënt het zelf merkt, deze tijdswinst is van levensbelang.
  Het onderzoek, dat is gekoppeld aan een innovatieve manier van educatie en coaching is internationaal opgezet, en nog niet eerder gedaan.

  Samenwerkende partners: - Wilhelmina Ziekenhuis Assen, afdeling Interne Geneeskunde onder leiding van Rob Gonera (Internist-Endocrinoloog); - Hundezeit met Gerd Köhler uit Duitsland (specialist in het opleiden van een Diabetic Alert Dog); - Verbeter Presteren van Paul van Gestel (digitaal educatie en volgsysteem); - Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen (faciliteert, levert instructeurs en honden); - Stichting Hero met Greetje Veneboer (directeur en projectleider).

  Dit onderzoek richt zich op patiënten die al langere tijd diabetes hebben en onder behandeling staan bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Patiënten met een langdurig onvoldoende glucose-regulatie (frequente hypo- en hyperglykemie), bij wie het niet lukt om dit in positieve zin te beïnvloeden, ondanks intensieve educatie en goede compliance met intensieve insulinetherapie en minimaal 4 gemeten bloedglucoses per dag gedurende 3 maanden. Deze groep patiënten heeft of krijgt een sensor. Hier zijn strenge eisen aan verbonden. De inzet van een sensor bij de opleiding van een DAD geeft de mogelijkheid om de bloedglucoses nauwgezet te volgen en in kaart te brengen over een periode van 2 jaren.

  Doelstellingen van het onderzoek: Het aantonen van de effecten van de inzet van een DAD (Diabetic Alert Dog) op:
  • 1. Hypo's en hyper's minder diep en lang.
  • 2. Diabetesregulatie
  • 3. Kwaliteit van leven
  • 4. Zorgkosten.
  Beoogde resultaten:
  Met de onderzoeksresultaten kan er een aanvraag ingediend worden bij het ministerie om de DAD in het basispakket van de zorgverzekering op te nemen.

  Omvang van de doelgroep: (Bron diabetesfonds)
  Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, waarvan er 10 % in de categorie van Type 1 vallen. Er zijn gemiddeld 100.000 mensen met diabetes type 1. Waarvan kinderen in de leeftijd van: 0-18 jaar, geschat op 6.000 en kinderen in de leeftijd van 0-25 jaar: 10.000 – 12.000.

  Stichting HERO

  Bij Stichting HERO draait alles om honden en mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan. De Stichting helpt door de inzet van hulphonden: blindengeleidehond, adl-hulphond (Alle Daagse Levensbehoeften), buddyhond en DAD (Diabetic Alert Dogs).

  OVER ONSMISSIE & VISIEBESTUURSTEUN ONS

  Telefoon 0592 - 269 290

  GA NAAR de CONTACTPAGINA »