Stichting HERO

Steun ons!

Draagt u het werk van Stichting HERO een warm hart toe? Met uw steun kunnen wij sterk en gezond worden.

Schenkingen uit nalatenschap

Normaal gesproken moeten ontvangenden belasting betalen over een nalatenschap. Omdat ze een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, hoeft Stichting Hero dat niet. Als u ons werk een warm hart toedraagt en uw geld daarom aan ons wilt nalaten, kunnen wij het volledig inzetten voor de opleiding van onze honden.

Daar zijn drie stappen voor nodig:

  1. Bepaal of uw Stichting Hero wilt steunen met een legaat of wilt benoemen tot (mede-)erfgenaam
  2. Bespreek uw wensen met een notaris
  3. Onderteken het testament dat uw notaris heeft opgesteld

Stichting HERO

Bij Stichting HERO draait alles om honden en mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan. De Stichting helpt door de inzet van hulphonden: blindengeleidehond, adl-hulphond (Alle Daagse Levensbehoeften), buddyhond en DAD (Diabetic Alert Dogs).

OVER ONSMISSIE & VISIEBESTUURSTEUN ONS

Telefoon 0592 - 269 290

GA NAAR de CONTACTPAGINA »